Regulamin

Cześć ☺️!

Też nie jestem fanką zapoznawania się z takimi stronami 🙈, ale aby spełnić wymogi prawne, muszę przedstawić Ci dokument regulujący zasady panujące na mojej Stronie https://kudelkodressage.com. Natomiast dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z mojej Strony https://kudelkodressage.com znajdziesz tu.

W razie pytań lub wątpliwości jestem dostępna pod adresem mailowym: kontakt@kudelkodressage.com

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Przyczyną wprowadzenia zmian mogą być zmiany w przepisach prawa, rozwój technologii internetowej, wykorzystanie nowych narzędzi przez Administratora oraz inne obiektywne przyczyny.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem strony https://kudelkodressage.com jest Karolina Kudełko wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Kudełko, adres siedziby: Widokowa 12, 32-080 Zabierzów, Polska, adres do doręczeń: Widokowa 12, 32-080 Zabierzów, Polska, NIP: 5130258314, REGON: 382184254, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@kudelkodressage.com, dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą, miejsce wykonywania działalności: Widokowa 12, 32-080 Zabierzów, Polska, adres do doręczeń: Widokowa 12, 32-080 Zabierzów, Polska, NIP: 5130258314, REGON: 382184254, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@kudelkodressage.com, zwana dalej “Administratorem”.
 2. W każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pisząc wiadomość na adres e-mail: kontakt@kudelkodressage.com. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z treścią Polityki Prywatności.

PUNKT KONTAKTOWY

 1. Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany ze Stroną przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: kontakt@kudelkodressage.com. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Administratorem. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim, angielskim lub hiszpańskim.

SKLEP INTERNETOWY

 1. W ramach strony https://kudelkodressage.com i jej podstronach działa sklep internetowy, w którym można zakupić Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe.
 2. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania Zamówień i ich realizacji opisuje Regulamin Sklepu.

TREŚCI BEZPŁATNE

 1. Na Stronie i blogu dostępne są publicznie treści tekstowe, graficzne, dźwiękowe i audiowizualne, z którymi Użytkownik może zapoznawać się nieodpłatnie i anonimowo, tj. bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Część treści dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów Newslettera (po wyrażeniu odrębnej zgody). Zapis na Newsletter i korzystanie z tej usługi reguluje Regulamin Newslettera.
 2. Pamiętaj, że treści te nie stanowią indywidualnej porady treningowej, ani nie zastępują indywidualnej pomocy trenerskiej.
 3. W celu przeglądania publicznej zawartości Strony i bloga, Użytkownik musi posiadać urządzenie pozwalające na przeglądanie zawartości internetu i dostępu do internetu.

NEWSLETTER

 1. Za pośrednictwem Strony, bloga lub dedykowanych stron zapisu (tzw. Landing Pages) Użytkownik może zapisać się do Newslettera, aby otrzymywać na swoją skrzynkę pocztową regularne wiadomości e-mail, które pomogą lepiej jeździć i komunikować się z koniem oraz czerpać radość z każdego treningu, informacje o promocjach, produktach i usługach.
 2. Zapis do Newslettera wymaga wypełnienia formularza zapisu na Newsletter, w którym Użytkownik podaje aktywny adres e-mail oraz swoje imię.
 3. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji, klikając w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 4. Zapis na Newsletter oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu Newslettera.

OPINIE

 1. Jeżeli na Stronie, Sklepie, blogu, Wizytówce Google, mediach społecznościowych znajdują się opinie na temat moich produktów lub usług, zawsze pochodzą one od klientów, którzy faktycznie korzystali z moich produktów lub usług. Zasady gromadzenia, weryfikowania i publikowania opinii opisane są w Regulaminie Opinii.

KOMENTARZE

 1. Na blogu, który działa na Stronie funkcjonuje system komentarzy.
 2. Użytkownik możesz publikować na blogu swoje komentarze, zarówno anonimowo, pod pseudonimem, jak również pod swoim imieniem lub nazwiskiem.
 3. System komentarzy obsługiwany jest przez wpDiscuz. Korzystając z systemu komentarzy, Użytkownik korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez wpDiscuz, na zasadach określonych w regulaminie, którym posługuje się wpDiscuz
 4. Zakazane jest publikowanie komentarzy bezprawnych, w szczególności naruszających cudze prawa, dobra lub interesy, przyjęte normy społeczne, dobre obyczaje, zawierających treści obrazoburcze, wulgarne, pornograficzne, nawołujące do nienawiści, dyskryminujące, marketingowe, promocyjne.
 5. Administrator zachowuje prawo do moderacji lub usuwania komentarzy naruszających powyższy zakaz.
 6. Użytkownik może odwołać się od decyzji pisząc do Administratora w terminie 14 dni od zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 5.
 7. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.
 8. Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję, w sposób terminowy (do 14 dni roboczych), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
 9. O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

MODERACJA TREŚCI W SERWISIE I NA PLATFORMACH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Oprócz komentarzy na blogu Użytkownik może publikować treści na platformach obsługiwanych przez Administratora (np. komentarze na Instagramie, Facebooku, YouTubie, posty, komentarze i notatki na platformie kursowej, grupie na Facebooku itd.).
 2. Użytkownik może publikować te treści, zarówno anonimowo, pod pseudonimem, jak również pod swoim imieniem lub nazwiskiem.
 3. Zakazane jest zamieszczanie treści które:
   • są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach platformy lub grupy społecznościowej, szeroko pojętym rozwojem kompetencji Użytkowników;
   • powielają treści, które pojawiały się wcześniej w grupie społecznościowej. Przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
   • dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem grupy społecznościowej lub platformy – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail kontakt@kudelkodressage.com
   • zawierają linki;
   • służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Administratora, np. promowaniu konkurencyjnych platform internetowych;
   • służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek. Wyjątek stanowią posty cykliczne zamieszczane przez administratorów grup społecznościowych, które będą służyć działaniom reklamowym, promocyjnym, marketingowym Użytkowników;
   • służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
   • nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
   • propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
   • nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
   • znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
   • zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
   • zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
   • naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
   • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
   • nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
   • obrażają uczucia religijne;
   • mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;
   • naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób.
 4. Administrator zachowuje prawo do moderacji lub usuwania komentarzy naruszających powyższe zakazy.
 5. Użytkownik może odwołać się od decyzji pisząc do Administratora w terminie 14 dni od zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 4.
 6. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.
 7. Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję, w sposób terminowy (do 14 dni roboczych), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
 8. O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

ZGŁOSZENIA NIEDOZWOLONYCH TREŚCI

 1. Użytkownik, który uważa opublikowaną na Stronie lub na platformach obsługiwanych przez Administratora treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Administratora zgłoszenie dotyczące tej treści na adres e-mail: kontakt@kudelkodressage.com
 2. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, Administrator bez zbędnej zwłoki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 3. Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy (do 14 dni roboczych), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
 4. O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki.
 5. Decyzja Administratora może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu treści na Stronie lub platformach obsługiwanych przez Administratora.
 6. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia.
 7. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.
 8. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni roboczych.
 9. Użytkownik, który zamieścił nielegalną lub niedozwoloną treść, która została usunięta lub zmoderowana według procedury opisanej powyżej, ma możliwość odwołania się od tej decyzji na zasadach opisanych w punktach 6-8.

ALGORYTMICZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

 1. Użytkownik publikując treść komentarza lub komentarz/post na platformach podmiotów trzecich w ramach korzystania ze Strony lub platform obsługiwanych przez Administratora (np. wpDiscuz, Instagram, Facebook, YouTube) może być poddawany automatycznej ocenie pod kątem niedozwolonych treści (np. wulgaryzmy) i algorytm może zablokować publikację.
 2. Użytkownik może odwołać się od decyzji pisząc do Administratora w terminie 14 dni od zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 1.
 3. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.
 4. Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy (do 14 dni roboczych), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
 5. O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

TREŚĆ UŻYTKOWNIKA A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, szczególnie nielegalne i niedozwolone treści pozostawione w ramach Serwisu i platform obsługiwanych przez administratora, jeżeli działania Użytkownika są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator dokłada wszelkich starań, aby postępować z takimi Treściami w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z Regulaminem, m.in. nie modyfikuje Treści w sposób wpływający na integralność przekazywanych lub udostępnianych informacji, nie ułatwia zamieszczania nielegalnych lub niedozwolonych treści, niezwłocznie podejmuje działania w celu ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich zgodnie z Regulaminem z poszanowaniem praw podstawowych Użytkowników, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak również podejmuje wszelkie działania w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności.

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie materiały udostępniane w ramach Strony, Sklepu, bloga, Newslettera oraz treści cyfrowych sprzedawanych przeze mnie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej, co Użytkownik akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. Administrator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej, nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z udostępnionych lub zakupionych materiałów.
 3. Użytkownik w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z udostępnionych lub zakupionych materiałów jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
   • w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie (nie dotyczy zakupionych w Sklepie internetowym Treści Cyfrowych i Usług cyfrowych),
   • wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
   • zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym
    w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym (nie dotyczy zakupionych w Sklepie internetowym Treści Cyfrowych i Usług Cyfrowych).
 4. Licencja, o której mowa powyżej jest ważna przez czas trwania umowy o udostępnienie bezpłatnych lub kupionych materiałów.
 5. Zakazane są wszelkie działania, które zmierzają do naruszenie praw Administratora, w szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie bezpłatnych lub kupionych materiałów bez zgody Administratora lub innych podmiotów uprawnionych.
 6. Jakiekolwiek rozpowszechnianie materiałów lub jakichkolwiek innych Treści cyfrowych udostępnionych przez Administratora na Stronie, blogu, w ramach Newslettera lub po zakupie stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez anulowanie subskrypcji poprzez użycie linku „Anuluj subskrypcję” lub analogicznie brzmiącego, znajdującego się w treści każdej wiadomości Newslettera lub wysyłając mail na adres: kontakt@kudelkodressage.com
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 3. Zasady odstąpienia od umowy dotyczące zakupionych Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych w Sklepie internetowym opisuje Regulamin Sklepu.

REKLAMACJE

 1. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie od odstąpienia od umowy klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 3.  Konsument może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kudelkodressage.com.
 4. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od doręczenia reklamacji.
 5. Zasady reklamacji dotyczące zakupionych Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych w Sklepie internetowym opisuje Regulamin Sklepu.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Z treścią Polityki prywatności możesz się zapoznać klikając w link: https://kudelkodressage.com/polityka-prywatnosci/

A w skrócie o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:
   • zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   • ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   • wysyłki wiadomości e-mail na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
   • analizy statystyk związanych z wysyłką Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   • marketingu własnych produktów lub usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz upływie terminu, do którego Administrator może zostać poddany kontroli ze strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań związanych z Newsletterem.
 5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim na podstawie zawartej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO
   • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   • prawo do przenoszenia danych;
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę;
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI PAŃSTWOWYMI

 1. W przypadku gdy Administrator posiądzie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY

 1. Administrator przekazuje koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy, zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku. Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać, aby Administrator przekazał dodatkowe informacje dotyczące obliczenia, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Stronę zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
 2. Administrator Strony dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur w ramach prowadzenia Strony, weryfikacji i moderacji zamieszczanych przez Użytkownika treści, więc Regulamin jest na bieżąco weryfikowany i w razie potrzeby – zmieniany.
 3. Właściciel Serwisu zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.
 4. Najnowsza wersja Regulaminu jest publikowana w Serwisie.
 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmienionych postanowień Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.